Kontakti

Aktuālās izstādes

Lielā zāle

No laika gala

03.02.-26.03.2017.

Latviešu valodā ir sastopams tradicionāls vārdu savienojums “no laika gala”. Tas nozīmē – no  laika sākuma, kopš neatminamiem laikiem.  Frazeoloģisms kā valodas vienība ar semantisku uzslāņojumu jeb kopnozīmi funkcionē tikai noteiktā valodas lietojumā. Atrauti no tā, piemēram, izstādes nosaukumā, “no laika gala” var saprast un tulkot arī – “sākot no laika beigām”. Vārda “gals” biežāk sastopamais sinonīms ir “beigas”.

Vārdu savienojums “no laika gala” rada priekšstatu par laiku kā nogriezni vai staru, kurā abi vai vismaz viens – sākuma  vai beigu  punkts, ir negrozāms. Šis punkts iezīmē robežšķirtni starp “līdz” un “pēc tam”.

Runājot par laiku kā periodu, laikmetu mākslā, šis iztēlotais punkts – vēl gaidāms vai jau noticis, ir izšķiroši svarīgs. Modernās mākslas, avangarda, laikmetīgās mākslas retorikā tas iezīmē robežu starp veco un jauno – noslēgušos laiku un pašreizējo, kam jāturpinās nākotnē. Savukārt teorijas, kuru apzīmējumus vieno prievārds “post” – no postmodernisma līdz aktuālajiem postmediju un postpatiesības jēdzieniem, atsaucas uz iepriekšējiem laika periodiem kā noslēgtām vienībām.

Latviešu mākslā specifiskās kultūras situācijas dēļ no laika gala izšķiramu strāvojumu veido apokaliptisks pasaules skatījums, kurā kā aizejošs atklājas esošais laiks.

Izstādē pārstāvēti mākslinieki, kam robežšķirtnes starp dažādiem laika posmiem nav nepārvarami šķēršļi. Viņi izvēlas tēmas ar lielu vispārinājuma potenciālu un iedvesmojas no iepriekšējo gadsimtu formām, reizē piedāvājot nesajaucami oriģinālus un mūsdienīgus risinājumus.

Vilnis Vējš, izstādes kurators

Intro zāle

Saknes/Galotnes

28.02.-26.03.2017.

Dzīvības sulas plūst no saknēm uz galotnēm, lai varētu augt jauni zari un lapotne varētu pieaugt un atjaunoties. Jau 30 gadus, turpinoties Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas darbībai, šeit mācās aizvien jauni un atkal jauni cilvēki, iepazīstot mākslas radošo spēku.

Sagaidot jubileju, virkne mākslinieku, kas, katrs savā laikā, mācījušies Mākslas skolā, kuratores (arī MMRMS absolventes) Martas Jurjānes rosināti nesīs savus mākslas darbus uz Rīgas Mākslas telpu, lai varētu tapt izstāde “Saknes/Galotnes”. Izstādē piedalīsies apmēram 30 autori, kurus Marta Jurjāne aicina piedalīties “ar neliela formāta darbu, kas jelkādā veidā reflektētu par mākslas skolā pieredzēto, iegūto un neaizmirstamo. Darbam nav tehnikas ierobežojuma, tieši otrādāk, tehniku daudzveidība ir vēlama, lai atspoguļotu bijušo mākslas skolas absolventu dažādos talantus un profesionālās izvēles.”

Izstādes “Saknes/ Galotnes” mākslinieku (MMRMS absolventu) vidū ir gleznotāja Agata Apkalne, grafiķi Liena Bondare, Roberts Rūrāns un Renārs Krūmiņš, dizainere Guna Poga, gleznotājs, Mākslas akadēmijas profesors Andris Vītoliņš, un citi.

“Saknes/Galotnes” norisi kuplinās arī dzejnieces Ingmāras Balodes (MMRMS absolventes)  sniegums. Dzejas rindas būs lasāmas ne tikai izstādes kataloga lappusēs, bet arī uz izstāžu zāles sienām.

Izstādes iekārtojuma autors: Pēteris Zilbers (MMRMS absolvents).  

Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu rakstīt uz e-pasta adresi: jurjane.marta@gmail.com; vilniss@gmail.com